បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យសុំបំរើការងារទៅតាមអ៊ីម៉ែល hrm@phnompenhera.com

ឬយកប្រវត្តិរូបមកកាន់អស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ44 ផ្លូវលេខ163 សង្កាត់អូឡាំពិក ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

(ជិតសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស វត្តមហាមន្ត្រី)

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 070800611 / 017578197

" /> សន្តិសុខ ($150-$180) បន្ទាន់ - HR Heart Recruitment | Recruitment Service | Free jobs | Cambodia jobs | Employment in Cambodia | For Employer and Job Seeker

HR Heart Recruitment | Recruitment Service | Free jobs | Cambodia jobs | Employment in Cambodia | For Employer and Job Seeker

សន្តិសុខ ($150-$180) បន្ទាន់

Company profile

photo

Phnom Penh Era Hotel

Located 600 m from Tuol Sleng Genocide Museum, Phnom Penh Era Hotel provides elegant acommodation in Phnom Penh. Offering an outdoor pool and sun terrace, the hotel has an on-site restaurant and bar. Guests can enjoy free WiFi access in all areas and free private parking.

Phnom Penh Era Hotel offers free shuttle service. Olympic Stadium is 650 m from Phnom Penh Era Hotel, while Cambodian Independence Monument is 1.7 km away. The nearest airport is Phnom Penh International Airport, 7 km from Phnom Penh Era Hotel.


Job details

Job title: សន្តិសុខ ($150-$180) បន្ទាន់
Job code:
Salary Type: Specified
Minimum salary: 150
Maximum salary: 180
Job type: Full-Time
Location: Phnom Penh
Category: Hotel/Restaurant
Description:
  • ធានារសុវត្ថិភាពទាំងក្នុងនិងក្រៅបរិវេណសណ្ឋាគារតាមរយះការដើរល្បាត មើលតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រត្រួតពិនិត្យ ដើរឆែកតាមអាគារនិងឧបករណ៌ផ្សេងៗតាមទីតាំងកំណត់
  • ការពារការបាត់បង់ ឬខូចខាតតាមរយះការធ្វើរបាយណ៌ពីសកម្មភាពណាដែលខុសពីច្បាប់គោលនយោបាយរបស់សណ្ឋាគារ
  • ត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពឡានចេញចូលក្នុងបរិវេណសណ្ឋាគារ
  • បំពេញរបាយការណ៌ពេញលេញដោយកត់ត្រូវនូវរាល់ការស៊ើបសួរតាមដានពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនានា ការសម្ភាសលើសាក្សីផ្ទាល់ រួមទាំងហត្ថលេខាផ្ទាល់
  • ថែទាំស្ថេរភាព និងកេរ្ត៌ឈ្មោះរបស់សណ្ឋាគារដោយអនុលោមតាមច្បាប់បញ្ញត្តិដែលបានកំណត់
  • ធានាអោយបាននូវសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងស្ថេរភាពដល់គ្រប់បុគ្គលិក ភ្ញៀវ ក្នុងបរិវេណសណ្ឋាគារ
  • គោរពនិងអនុវត្តតាមរាល់បទបញ្ញត្តិផ្សេងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
  • ដោះស្រាយភ្លាមៗតាមសំណើរ និងជាជំនួយសំរាប់បុគ្គលិក និងអតិថិជនរបស់សណ្ឋគារ
  • ការពាររាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សណ្ឋាគារពីការលួច ការរំលោភបំពាន អគ្គីភ័យ ឬប្រការអសុវត្ថិភាពនានា

 

បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យសុំបំរើការងារទៅតាមអ៊ីម៉ែល hrm@phnompenhera.com

ឬយកប្រវត្តិរូបមកកាន់អស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ44 ផ្លូវលេខ163 សង្កាត់អូឡាំពិក ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

(ជិតសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស វត្តមហាមន្ត្រី)

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 070800611 / 017578197

Status: Approved
Publish date: 2019-05-08 03:52:52
Premium job: No
Employer: Phnom Penh Era Hotel
Expiry date: 2019-08-06 03:52:00
Back   Back   Print   Print   Company's jobs   Company's jobs     Views   Hits:101   Apply to this job   Apply       Add note     Add note        


Featured Employers

You may have hard time to recruit the staff, right? If so, please call us, 010 6 999 08.

Are you an Employer?

Post jobs free

Filter Jobs


Eg: accounting, finance, information technology...

Latest Resumes

paulspensley paulspensley
Mr
abnerv abnerv
English Teacher
Francisco Perol Francisco Perol
CFO
sivasenthilvel sivasenthilvel
Accounting manager
karliefan karliefan
Miss.
Sylvister Sylvister
Industrial Engineer
ikazibd ikazibd
Mr.
mark6strings mark6strings
Development Merchandiser
smtextilesourcing smtextilesourcing
Resume
Jase119 Jase119
Mr Jason Hill
Dierickx Dierickx
Maxime Dierickx
Eleonora Eleonora
Miss
benedictbernard benedictbernard
Executive Secretary
lemaireolivier lemaireolivier
Sales & Marketing Manager
msanb msanb
Mr
visumaha visumaha
Mr.
waabd496 waabd496
Mr.
clariceefren12 clariceefren12
Clarice Efren
carhlavillar carhlavillar
Ms
Estelle Bergandi Estelle Bergandi
Operation Manager/General Manager
mannojnasshtikar mannojnasshtikar
Mr.
dmag052799 dmag052799
Sales Marketing/Education & Financing
048deepak 048deepak
Sales executive
s.studniarek s.studniarek
Mr
Al Jan Al Jan
Hospitality Industry
bib bib
IT Specialist
dangilmirador dangilmirador
Hospitality Industry
JulienM JulienM
Hotel Manager
You are here  : Home

Career Planning

Career Planning

HR Productivity

HR Productivity

Find Your Future

Find Your Future

Classified Ads

buy/sell

Contact / Support

Tel: 010 6 999 08
8:00am~12:00pm, 1:00pm~5:00pm
Do you need jobs? Send CV to jobs@hrheart.com